دانش تخصصی مرتبط با صنعت بهداشت و


درمان و ارتباط آن با صنعت بیمه

درباره ما

راهکار اندیشان فناوری توتیا افتخار دارد که از سال 1396 به صورت تخصصی به خلق و ارائه راهکارهای جامع مبتنی برفناوری اطلاعات در صنعت بیمه پرداخته و توانسته است با فراهم آوردن زمینه های فنی لازم، شرکت های بیمه را در خلق ارزش های نوین برای مشتریان شان یاری رساند.
راهکاراندیشان توتیا با توجه به شناخت عمیق از نیازمندی های صنعت بیمه و راهکارهای خدمات بیمه گری به خوبی قادر است، ضرورت های ارتقا خدمات بیمه ای را تشخیص دهد و راهکار بهینه را پیاده سازی و اجرا کند

دانلود

خدمات

این شرکت با ایجاد و ترکیب سه توانمندی زیر امید دارد بتواند بیش از پیش نقش موثری در ایجاد راهکارهای جدید، متناسب با نیازهای روز خانواده بیمه کشور و مبتنی بر دانش روز در جهان IT ایفا نماید

محصولات

آموزش

تماس با ما